LƯU Ý KỆ GỖ MÃ SAU ĐÂY SẼ KO SHIP XA CHỈ SHIP TẠI HÀ NỘI : KG52,KG61;KG67,KG65;KG64;KG53;KG34;KG29;KG21;KG19 toàn bộ nhưgnx mẫu này ko ship đc