body class="stretched loaded no-transition body_product" data-loader='6'>
compo 3 bộ tranh nghệ thuật đồng hồ ngựa phi

compo 3 bộ tranh nghệ thuật đồng hồ ngựa phi

2,915,000₫

1/ Tranh bộ cắt nghệ thuật Ngựa phi DH625A (kích thước 120x80cm)
Giá: 1.300.000 ₫ giảm còn: 920.000 ₫
Tranh nghệ thuật phong thuỷKích thước: 20x80cmx6B(cả bộ 120x80cm)
Sản phầm gồm: 6 tấm tranh ghép lại nghệ thuật

Kích thước (cm) 20x80cmx6B(cả bộ 120x80cm)
Trọng lượng (kg) 5.0000
Hãng sản xuất Halobuy

---------------------------------------------------------------------------

2/Tranh bộ Mã Đáo DH626A (kích thước 150x100cm)

Giá: 1.500.000 ₫ giảm còn: 1.100.000 ₫
Tranh ghép nhiều tấmKích thước: 30x80cmx2B +30x80cmx2B +30x100cmx1B mỗi tấm(cả bộ 150x100cm)
Sản phầm gồm: 5 tấm tranh ghép lại nghệ thuật
Kích thước (cm) 30x80cmx2B +30x80cmx2B +30x100cmx1B mỗi tấm(cả bộ 150x100cm)
Trọng lượng (kg) 5.0000
Hãng sản xuất Halobuy

---------------------------------------------------------------------------

3/ Tranh bộ treo tường Mã Đáo DH618A (kích thước 120x90cm)
Giá: 1.100.000 ₫ giàm còn: 895.000 ₫
Tranh treo tường Mã Đáo


Kích thước: 30x60cmx2B+30x90x2B (cả bộ 120x90cm)
Sản phầm gồm: 4 tấm tranh ghép lại nghệ thuật
Kích thước (cm) 30x60cmx2B+30x90x2B (cả bộ 120x90cm)
Trọng lượng (kg) 5.0000
Hãng sản xuất Halobuy

Sản phẩm vừa xem